0912500521- 09152147743

moeinreza977@gmail.com

مشهد

حقوق کسب وکار

روش های شروع یک کسب وکار

به طور خلاصه سه روش برای شروع یک کسب وکار وجود دارد که این سه روش عبارتند از :

1- راه اندازی کسب و کار از صفر

2- خرید کسب وکار موجود از شخص دیگر

3- نمایندگی یا فرانچایز(فرانشیز)

انواع کسب وکارها عبارتند از :

1- کسب و کار خانگی 

2- کسب و کار اینترنتی 

3- کسب وکار خانوادگی 

4- کسب و کار روستایی

5- کسب و کار های کوچک و متوسط 

6- کسب و کارهای بزرگ 

7- کسب و کارهای تولیدی

کسب وکارخانگی

به فعالیت اقتصادی که با استفاده ازتجهیزات درخانه انجام می شود کسب وکار خانگی می گویند

کسب وکار اینترنتی

فروش و ارائه کالا و خدمات از طریق اینترنت بصورت آنلاین کسب وکار اینترنتی نام دارد

کسب وکار خانوادگی

کسانی که در این کسب و کار فعالیت می کنندباهم فامیل و عضو یک خانواده هستند.

کسب وکار روستایی

معمولا فعالیت های کشاورزی وکارگاهی را شامل می شود

کسب وکار کوچک و متوسط

اکثر واحدها، کارگاه ها وشرکت های زیر 250 نفر.

کسب وکار تولیدی

کسب و کارهای صنعتی و کشاورزی راشامل می شود.

پاسخگویی آنلاین